Thông tin liên hệ Sàn Giao Dịch Novaland

  • Số điện thoại

    0906 933 345

  • Email

    sannovaland@gmail.com

  • Địa chỉ

    52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh