Các thông tin chứng khoán của Tập đoàn Novaland

Novaland (NVL) tiếp tục vào danh mục chỉ số VN30

Mã cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland sau 6 tháng niêm yết và hoạt động trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) đã chính thức vào chỉ số VN30 - Kỳ 2 năm...

Đăng lúc 16 Tháng Chín, 2017