Các thông tin chứng khoán của Tập đoàn Novaland

Các thông tin chứng khoán của Tập đoàn Novaland

Novaland (NVL) tiếp tục vào danh mục chỉ số VN30

Mã cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland sau 6 tháng niêm yết và hoạt động trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) đã chính thức vào chỉ số VN30 - Kỳ 2 năm...

Đăng lúc 16 Tháng Chín, 2017